Polityka prywatności

serwis wydawniczy

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z dokonanym przez nich zakupem za pośrednictwem serwisu wydawniczego www.ziomek.xyz (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych przekazanych Serwisowi jest wydawnictwo MAJ Media z siedzibą w Warszawie, ul. Wyspowa 2 lok. 38, 03-687 Warszawa, NIP 927-125-53-20, REGON 977 917 526, wpis w CEIDG M. St. Warszawy.

W trosce o bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych stworzyliśmy wewnętrzne procedury, które zapobiegają udostępnieniu tych danych osobom niepowołanym. Zasady są zgodne z aktami prawnymi regulującymi zasady ochrony danych osobowych, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych (RODO), z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z innymi aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis wydawniczy pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje służące realizacji zamówienia,
  • poprzez gromadzenie plików cookies.

Dane osobowe pozostawione przez użytkowników w Serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani wykorzystane przez Administratora danych do celów innych, niż realizacja konkretnego zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących transakcji zakupu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy skarbowe.

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ziomek.xyz. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z powyższych zapisów prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza na stronie głównej serwisu www.ziomek.xyz.